Liturgie van de dienst op Dankdag 7 november 2012 om 19:30 uur

Voorganger: Ds. J.C. Schuurman, Harderwijk

Lezing: Psalm 103 : 2 en 10

Na de dienst: Kerstpakketten voor Satu Mare en Borla

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Aan het begin van deze dienst zal ds. Bogya de groeten overbrengen uit onze zustergemeente van Satu Mare.
Na de dienst is er in Philalethes gelegenheid ds. Bogya en zijn vrouw te ontmoeten.

 • Ps. 12: 7
 • Ps. 65 : 1 en 6
 • Ps. 116 : 7
 • Ps. 104 : 12 en 17
 • Ps. 103 : 1, 5 en 11
 • Ps. 106 : 26

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten