Liturgie van de dienst op zondag 28 oktober 2012 om 09:30 uur

Voorganger: Prof. dr. M. J. Paul, Ede

Lezing: Psalm 89:27-41, 50-53 en Luk. 1:30-33

Bediening Heilige Doop

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Want de HEERE is goed,
Zijn goedertierenheid is voor eeuwig,
Zijn trouw van generatie op generatie.

Na overleg met de doopouders is uiteindelijk toch besloten het sacrament van de Heilige Doop te bedienen op zondag morgen 28 oktober.
Ouders die deze zondag door omstandigheden hun kind niet kunnen laten dopen, zullen dat in december laten doen.

 • Psalm voor de dienst: psalm 10: 7
 • Morgenzang (Gez. 9): 1,3
 • Wet
 • Morgenzang: 5,6,7
 • Doopformulier
 • Ps. 139:8-9
 • Doop
 • Toezingen Ps. 134:3
 • Gebed
 • Ps. 139 : 14
 • Schriftlezingen: Psalm 89:27-41, 50-53 en Luk. 1:30-33
 • Ps. 89:9,12
 • Tekst van preek: Ps. 89:35
 • Ps. 89:13,14
 • Dankgebed
 • Ps. 89:8

Collecte

 • QR code digiaal collecterenOvermaken naar NL11 RABO 0372 4041 97 t.n.v. Herv. Gem. Scherpenzeel onder vermelding van collecte
 • Door te klikken op deze link
 • Door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen
  De website achter deze QR code is aangepast en biedt nu ook de mogelijkheid tot een gift via de App "Appostel"

> Lees meer over de digitale collecten.


Naar het overzicht van de kerkdiensten