Liturgie van de dienst op zondag 7 juli 2024 om 09:30 uur

Voorganger: ds. M.C. Stehouwer

Lezing: Markus 2: 14-22

bevestiging en afscheid ambtsdragers

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Voorzang Psalm 25: 2
 • Stil gebed
 • Votum & Groet
 • Zingen Lied 490: 1, 4 en 5
 • Wetslezing
 • Zingen Psalm 119: 65
 • Gebed
 • Schriftlezing Markus 2: 14-22
 • Zingen Psalm 33: 2 en 10
 • Verkondiging
 • Zingen Lied 441
 • Afscheid van broeders
 • lezen formulier voor bevestiging van ambtsdragers
  Bevestigingsvragen
  Staande toezingen van de bevestigde broeders Lied 440
  Appèl op ambtsdragers en gemeente
 • Formuliergebed - Dankgebed, voorbede
 • Zingen Psalm 135: 1 en 12
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten