Liturgie van de dienst op zondag 16 juni 2024 om 09:30 uur

Voorganger: ds. P. Molenaar, Barneveld

Lezing: Psalm 19: 13-15; Mattheüs 12: 33-37; Jakobus 3: 1-12

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Zingen voor de dienst: Weerklank lied 460: 1 Op U alleen, mijn licht en kracht
  2 U werd een mens, U daalde neer
 • Votum en Groet
 • Zingen: Psalm 98: 1 Zingt, zingt een nieuw gezang de HEERE.
 • Lezing van de Heilige Wet en de samenvatting die de Heere Jezus heeft gegeven
 • Psalm 19: 7 Weerhoud o HEER’ Uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovaardij.
 • Gebed om de opening van het Woord en de verlichting van ons hart door de Heilige Geest
 • Bijbellezing: Psalm 19: 13 t/m 15
  Mattheüs 12: 33 t/m 37
  Jakobus 3: 1 t/m 12
  Thema voor de preek n.a.v. Jakobus 3: 9 en 10 Onze tong: mooi en lelijk, zegen en vloek!
 • Zingen: Weerklank Psalm 139: 1 HEER, die mij ziet zoals ik ben
  14 Doorgrond, God, mijn hart.
 • Preek
 • Zingen: Psalm 119: 86 Dan vloeit mijn mond steeds over van Uw eer.
  88 Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond Uw trouwe hulp.
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen: Weerklank lied 438 Heerlijk is Uw Naam (Alle coupletten)
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten