Liturgie van de dienst op zondag 9 juni 2024 om 18:30 uur

Voorganger: ds. M.C. Stehouwer

Lezing: JoŽl 3

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagavond 9 juni luisteren wij samen naar Gods Woord vanuit JoŽl 3, Gods Koninkrijk zal zeker komen! Jezus Messias verkondigde dit voluit tijdens Zijn leven op aarde.

 • Voorzang Psalm 46: 1 en 4
 • Stil gebed
 • Votum & Groet
 • Zingen Psalm 84 vers 1 en 5
 • Gebed
 • Schriftlezing JoŽl 3
 • Zingen Psalm 94: 1, 5 en 9 (Weerklank)
 • Verkondiging
 • Zingen gezang 233
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen Psalm 57: 2, 5 en 7
 • Dankgebed, voorbede
 • Zingen gezang 472
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten