Liturgie van de dienst op zondag 2 juni 2024 om 09:30 uur

Voorganger: ds. M.C. Stehouwer

Lezing: JoŽl 2

Bediening heilige doop

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op zondagmorgen 2 juni zal in het midden van de gemeente het sacrament van de Heilige Doop bediend worden, teken van Gods verbond aan jonge kinderen van de gemeente. We luisteren in deze dienst naar Gods Woord vanuit JoŽl 2, een tekst gericht tot Gods verbondsvolk IsraŽl. In alle bescheidenheid mogen wij als gelovige uit de heidenen meeluisteren!

 • voorzang: Lied 392
 • Stil gebed
 • Votum & Groet
 • Zingen Psalm 138: 1
 • Wetslezing
 • Zingen Psalm 51: 5 en 6 (Weerklank)
 • Lezing doopformulier
  Gebed (formulier)
  terwijl de kinderen de kerk wordt binnengebracht zingen Psalm 105: 5
  nadat de kinderen gedoopt zijn zingen staande Psalm 134: 3
  orgelspel bij het verlaten van de kerk
 • Gebed
 • Schriftlezing JoŽl 2
 • Zingen Psalm 96: 1, 6 en 9
 • Verkondiging
 • Zingen Psalm 145: 1 en 3
 • Dankgebed, voorbede
 • Zingen Lied 438
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten