Liturgie van de dienst op zondag 17 maart 2024 om 09:30 uur

Voorganger: ds. B.J.W. Ouwehand, Andel

Lezing: Markus 10:27-31

6e lijdenszondag, kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Voorzang: Psalm 100:1 en 4 ('Juich aarde, juicht alom den HEER.')

Votum en groet
Onze hulp is in de naam van de HEERE, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en Die niet loslaat de werken van Zijn handen.
Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen

Lied 453 ('Machtig God, sterke Rots.')

Tien geboden

Psalm 86:3 ('HEER, door goedheid aangedreven, zijt Gij mild in schuldvergeven.')

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Markus 10:27-31

Thema: Nacht van de ergernis

  1. Aanstoot
  2. Het staat geschreven
  3. Naar Galilea

Psalm 69:1 en 3 weerklank ('O God, verlos mij, red mij uit mijn nood.')

Verkondiging

Lied 155:1, 2 en 4 ('Mijn Verlosser hangt aan 't kruis.')

Dankgebed

Psalm 147:1 en 6 ('Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen.')

Zegen


Naar het overzicht van de kerkdiensten