Liturgie van de dienst op zondag 3 maart 2024 om 09:30 uur

Voorganger: ds. M.C. Stehouwer

Lezing: Johannes 12: 37 t/m 50

4e lijdenszondag, bediening Heilige Doop

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagmorgen 3 maart is het de 4de lijdenszondag. In deze dienst zal het sacrament van de doop bediend worden in het midden van de gemeente, terwijl we verwonderd stilstaan bij de prijs die Christus wilde betalen voor de afwassing van onze zonden! We lezen en beluisteren dan samen Gods Woord uit Johannes 12: 37 t/m 50. Blijf niet in de duisternis maar komt tot het Licht!

 • voorzang Gezang 152: 1 en 4
 • Stil gebed
 • Votum & Groet
 • Zingen Psalm 116: 1 en 11
 • Wetslezing
 • Zingen Psalm 25: 6
 • Lezing doopformulier
  Gebed (formulier)
  terwijl de kinderen de kerk wordt binnengebracht zingen Psalm 105: 5
  nadat de kinderen gedoopt zijn zingen staande Psalm 134: 3
  orgelspel bij het verlaten van de kerk
 • Gebed
 • Schriftlezing Johannes 12: 37-50
 • Zingen Gezang 360: 1, 2 en 4
 • Verkondiging
 • Zingen Psalm 118: 13 en 14
 • Dankgebed, voorbede
 • Zingen Gezang 452: 1, 2 en 5
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten