Liturgie van de dienst op zondag 25 februari 2024 om 18:30 uur

Voorganger: ds. A.J. Zoutendijk, Utrecht

Lezing: Johannes 10:11-21

3e lijdenszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Aanvangslied: Gezang 153 vers 1,7
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 80 vers 1
 • Apostolische geloofsbelijdenis
 • Zingen:
 • Gebed
 • Schriftlezing: Johannes 10:11-21
 • Zingen: Psalm 40 vers 3,4
 • Preek over Johannes 10:17,18
 • Zingen: Psalm 118 vers 4,11
 • Collectemoment
 • Dankgebed
 • Zingen: Psalm 18 vers 9,15 (Weerklank)
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten