Liturgie van de dienst op zondag 17 december 2023 om 18:30 uur

Voorganger: ds. M.C. Stehouwer

Lezing: EzechiŽl 18

derde Advent

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op de 3de adventzondag luisteren we in de avonddienst naar Gods Woord uit EzechiŽl 18. Advent is namelijk ook tijd van inkeer en bekering. Bereid je biddend en verlangend voor op het spreken van je Heer en op de ontmoeting met de komende Heiland.

 • Voorzang: Gezang 281: 1, 2 en 4
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen Gezang 487
 • Gebed
 • Schriftlezing EzechiŽl 18
 • Zingen Psalm 121: 1 en 4
 • Verkondiging
 • Zingen Psalm 103: 1, 6 en 9
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen Psalm 139: 1 en 14
 • Dankgebed, voorbede
 • Zingen Psalm 19: 6 en 7
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten