Liturgie van de dienst op zondag 10 december 2023 om 18:30 uur

Voorganger: prof. dr. G. van den Brink

Lezing: Ps. 130 en Rom. 8:18-25

tweede Advent

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

> Download de printversie van de liturgie

 • Lofz. van Maria : 1 en 5
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Ps. 42:1 en 3
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 142:5
 • Gebed
 • Schriftlezing: Ps. 130 en Rom. 8:18-25
 • Weerklank Psalm 130-A : 1,2,3
 • Preek over Ps. 130
 • Geb. des Heeren : 3
 • Dankgebed
 • Gezang 231:1,3,4
Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten