Liturgie van de dienst op zondag 10 december 2023 om 09:30 uur

Voorganger: ds. M.C. Stehouwer

Lezing: Psalm 42

Bediening Heilige Doop; tweede Advent

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagmorgen 10 december mogen kinderen van de gemeente het teken en zegel van de heilige doop ontvangen. Doop als teken van hoop! We leven in de adventstijd een tijd van hopen en verlangend uitzien naar Christus. We luisteren in deze dienst naar Gods Woord uit Psalm 42.

> Download de printversie van de liturgie

 • voorzang: Gezang 112
 • Stil gebed
 • Votum & Groet
 • Zingen Gezang 421
 • Wetslezing
 • Zingen Psalm 126: 1 en 2
 • Lezing - Formulier om Heilige Doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen
  Onderwijzing
  Gebed
  terwijl de kinderen de kerk worden binnengebracht zingen Psalm 105: 5
  Doopgelofte
  Doopbediening
  nadat er gedoopt is zingen (voor zover mogelijk staande) Psalm 134: 3
 • Gebed
 • Schriftlezing Psalm 42
 • Zingen Psalm 42: 1 en 3
 • Verkondiging
 • Zingen Psalm 63: 1 en 2
 • Dankgebed, voorbede
 • Zingen Gezang 423: 1 en 3
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten