Liturgie van de dienst op zondag 3 december 2023 om 18:30 uur

Voorganger: ds. W.F. Jochemsen, Goudriaan

Lezing: Jesaja 40:1-11

Eerste Advent

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

> Download de printversie van de liturgie

 • Zingen - Gezang 112:2
 • Aanvangstekst
 • Zingen - lofz. van Zach. 2, 3
 • Belijdenis van het geloof
 • Zingen psalm 95: 4?
 • Gebed om Gods leiding door Woord en Geest
 • Lezen uit de Bijbel Jesaja 40:1-11
 • Zingen - psalm 137: 1 , 3
 • Preek - met als centrale tekst Jesaja 40:1
 • Zingen - psalm 103: 6
 • Gebed
 • Zingen - Gezang 111; 1, 2, 4
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten