Liturgie van de dienst op zondag 3 december 2023 om 09:30 uur

Voorganger: ds. T. Overbeeke, Reeuwijk

Lezing: Psalm 2, HebreeŽn 1:1 - 2:1

Eerste Advent

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

> Download de printversie van de liturgie

 • Introïtus: Gezang 112
 • Stil gebed, votum, groet
 • Ps. 72: 1
 • Wetslezing
 • Ps. 72: 6 en 7
 • Gebed
 • Schriftlezing: Psalm 2, HebreeŽn 1: 1-2: 1
 • Ps. 2: 4, 6 en 7
 • Verkondiging: naar Ps. 2:11, ďDien het Koningskind, wat er ook gebeurt.Ē
 • Gezang 214
 • Dank- en voorbeden
 • Ps. 145: 2 en 5
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten