Liturgie van de dienst op zondag 26 november 2023 om 09:30 uur

Voorganger: ds. M.C. Stehouwer

Lezing: Openbaring 1 t/m 2: 7

eeuwigheidszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagmorgen 26 november, op de drempel van advent, sluiten wij het kerkelijk jaar af met de zo genoemde eeuwigheidszondag. Op deze zondag, die ons wekelijks stilzet bij de Overwinnaar van de dood Jezus Christus, gedenken we degene die in het achter ons liggende jaar zijn overleden. We noemen hun naam met het perspectief op de eeuwigheid, daar gaat dus een roepstem vanuit! Ben jij bereid om de Levende Heer te ontmoeten? We lezen samen uit Gods Woord om ook het zwaard van de Geest te leren hanteren; Openbaring 1 ver 1 tot en met de brief van de Heere Jezus aan de gemeente te Efeze Openbaring 2 ver 7. We bidden volhardend om de doorwerking van de Geest van Christus en zien uit naar gezegende erediensten voor de glorie van Zijn Naam.

> Download de printversie van de liturgie

 • Voorzang Psalm 103: 8 en 9
 • Stil gebed
 • Votum & Groet
 • Zingen Psalm 56: 5 en 6
 • Moment ter gedachtenis overledenen
  Gezang 183 
 • Gebed
 • Schriftlezing Openbaring 1 t/m 2: 7
 • Zingen Psalm 1 (Weerklank)
 • Verkondiging
 • Zingen Gezang 77
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen Psalm 73: 12 en 13
 • Dankgebed, voorbede
 • Zingen Psalm 96: 1, 6 en 9 
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten