Liturgie van de dienst op zondag 24 september 2023 om 18:30 uur

Voorganger: ds. A. van Hees, Apeldoorn

Lezing: Lukas 19: 1 – 10

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Thema: Een grote bekering van de kleine Zacheüs

  • Voorzang: Psalm 73: 4 & 14
  • Psalm 84: 1 & 6
  • Psalm 15:4 (Weerklank)
  • Gezang 112: 1 & 2 (Op U, mijn Heiland blijf ik hopen)
  • Psalm 52: 5 & 6
  • Psalm 103: 2 & 6

Naar het overzicht van de kerkdiensten