Liturgie van de dienst op zondag 17 september 2023 om 18:30 uur

Voorganger: ds. M.C. Stehouwer

Lezing: Efeze 4 : 17-32

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Voorzang Lied 192   
 • Stil gebed
 • Votum & Groet
 • Aanvangstekst Ps. 34:12-15
 • Zingen Psalm 34: 6 en 7
 • Gebed
 • Schriftlezing Efeze 4: 17 t/m 32
 • Zingen Psalm 15: 1, 2 en 4 (Weerklank)
 • Verkondiging
 • Zingen Psalm 84: 1, 3 en 6
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen Psalm 24: 1, 2, 3 en 5
 • Dankgebed, voorbede
 • Zingen Lied 461    
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten