Liturgie van de dienst op zondag 10 september 2023 om 09:30 uur

Voorganger: ds. M.C. Stehouwer

Lezing: Efeze 4: 1 t/m 16

bediening heilige doop

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Voorzang Psalm 63: 1
 • Stil gebed
 • Votum & Groet
 • Zingen Psalm 25: 6
 • Wetslezing
 • Zingen Gezang 8
 • Lezing - Formulier om Heilige Doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen
  Onderwijzing
  Gebed
  Terwijl de kinderen de kerk worden binnengebracht zingen Psalm 105: 5
  Doopbelofte
  Doopbediening
  Nadat er gedoopt is zingen (voor zover mogelijk staande) Psalm 134: 3
  Uitreiken doopkaart woord tot kinderen / uitleg doop
  Doopouders terug naar plaats - dopelingen uit de kerk kinderen terug naar zitplaats in de kerk (onder orgelspel a.u.b.)
 • Gebed
 • Schriftlezing Efeze 4: 1 t/m 16
 • Zingen Psalm 68: 9 en 10
 • Verkondiging
 • Zingen Gezang 230: 1, 2 en 5
 • Dankgebed, voorbede
 • Zingen Gezang 239
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten