Liturgie van de dienst op zondag 3 september 2023 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Johannes 15: 1-17

viering heilig avondmaal, dankzegging

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op zondag 3 september is er weer een viering van het sacrament van het heilig avondmaal. U wordt bij deze van harte uitgenodigd om aan te gaan.

U kunt in de dienst het brood en de wijn voor in de kerk ophalen. Het is daarbij de bedoeling dat u via de buitenste paden aan komt lopen en via het middenpad naar achteren weg loopt. Ok als u in de zijbeuken of ouderlingenbank zit: weglopen via het middenpad. Hiermee hopen we opstoppingen voorin de kerk te voorkomen.

Als u minder goed ter been bent, kunt u de diaken in het gangpad vragen om brood en wijn. Aansluitend zullen we dan gezamenlijk het heilig avondmaal vieren.

Mocht u de wijn graag alcoholvrij gebruiken, dan kunt u dat aangeven bij de diaconie.

Natuurlijk is het verder het allermooist om het Heilig Avondmaal met elkaar in de kerk te vieren. Mocht u om bepaalde motiverende redenen niet naar de kerk kunnen komen, dan kunnen we het brood en de wijn zaterdag bij u bezorgen. Ook daarvoor kunt u zich opgeven bij de diaconie.

Hopelijk zien we elkaar zondag bij de Viering van het Heilig Avondmaal.

  • Psalm 46: 4
  • Psalm 103: 1
  • Rondom viering Psalm 103: 2 en 3
  • Psalm 108: 1 en 2
  • Lied 57
  • Psalm 17: 3 (na nieuwtestamentisch vermaan)
  • Lied 178

Naar het overzicht van de kerkdiensten