Liturgie van de dienst op zondag 27 augustus 2023 om 18:30 uur

Voorganger: ds. M.C. Stehouwer

Lezing: Efeze 3

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagavond 27 augustus gaan we verder met luisteren naar Gods Woord uit Efeze, nu uit hoofdstuk 3. We bidden om gezegende erediensten tot opbouw van de gemeente en tot eer van God.

 • Voorzang Gezang 237
 • Stil gebed
 • Votum & Groet
 • Zingen Psalm 71: 2 en 17
 • Gebed
 • Schriftlezing Efeze 3
 • Zingen Psalm 145: 1 en 5 (Weerklank)
 • Verkondiging
 • Zingen Gezang 453
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen Psalm 111: 3 en 5
 • Dankgebed, voorbede
 • Zingen Psalm 138: 3 en 4
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten