Liturgie van de dienst op zondag 27 augustus 2023 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G. van Goch

Lezing: Johannes 15: 1-11

voorbereiding heilig avondmaal

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op zondag 27 augustus bereiden we ons voor op de viering van het heilig avondmaal een week later.
Als er zaken zijn die de viering van het sacrament in de weg staan en waar u zelf niet uitkomt, neem dan contact op met uw wijkouderling of met de scriba.

  • Psalm 75: 1
  • Psalm 25: 4 en 5
  • Psalm 119: 65
  • Lied 54: 1, 5 en 6
  • Lied 56
  • Psalm 145: 1 en 3

Naar het overzicht van de kerkdiensten