Liturgie van de dienst op zondag 13 augustus 2023 om 09:30 uur

Voorganger: Ds. B. J. van de Kamp, Harderwijk

Lezing: Psalm 119 : 49-56 en 1 Petrus 2 : 11-12

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Zingen: Gezang 453, Machtig God, sterke Rots
 • Votum en Groet
 • Tekst: HebreeŽn 11 : 6
 • Zingen: Psalm 1 : 1 en 2
 • Wet en samenvatting
 • Zingen: Psalm 19 : 5
 • Gebed
 • Schriftlezingen: Psalm 119 : 49 - 56 en 1 Petrus 2 : 11 en 12
  Zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren en doen! Luk 11,28 / 8,21.
  Tekst: Psalm 119 : 49 - 56
  Thema: ĎGods Woord, de Bron van verwachting.í
 • Zingen: Psalm 119 : 25 en 26
 • Verkondiging
 • Zingen: Psalm 42 : 3 en 5
 • Gebeden
 • Collecten
 • Zingen: Gezang 441 : 1, 2, 3, 4 Heer, wijs mij Uw weg
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten