Liturgie van de dienst op zondag 30 juli 2023 om 09:30 uur

Voorganger: ds. M.C. Stehouwer

Lezing: Efeze 2: 11 t/m 22

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagmorgen 30 juli luisteren we naar Gods Woord uit Efeze 2: 11 t/m 22. Wat wil de grote genade van God veel uitwerken in het leven elke gelovige en in het midden van Zijn gemeente! In elke eredienst mogen we de Heere danken en aanbidden voor Zijn grote liefde en trouw, Hij is waardig alle lof te ontvangen. We zien uit naar gezegende erediensten voor jong en oud, thuis en in de kerk.

 • Voorzang Gezang 429: 1 en 3
 • Stil gebed
 • Votum & Groet
 • Zingen Psalm 145: 1 en 3
 • Wetslezing
 • Zingen Psalm 90: 1 en 9
 • Gebed
 • Schriftlezing Efeze 2: 11 t/m 22
 • Zingen Psalm 31: 1 en 17
 • Verkondiging
 • Zingen Gezang 285
 • Dankgebed, voorbede
 • Zingen Psalm 118: 11 en 14
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten