Liturgie van de dienst op zondag 23 juli 2023 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Psalm 32 en Markus 2:1-12

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Dit mag wel het grote wonder heten van het werk van onze Heiland: de vergeving van de zonden. In de morgendienst van 23 juli willen we daar met elkaar bij stilstaan (en waarschijnlijk daarna nog wel een keer). In Psalm 32 wordt dit op indrukwekkende wijze bezongen door David. Die wist maar al te goed wat dat betekent. En wij die leven na het lijden en sterven van onze Heiland, mogen dit nog dieper zien. Daarom is de kerk ook zo immens belangrijk. Daar horen we dat er vergeving is. Wat een geweldig nieuws is dat juist ook in onze tijd, waarin velen maar moeten zien te leven met hun schuld. Waar mensen met groot gemak veroordeeld en afgestraft worden omdat ze een fout hebben begaan. Hoor dan het goede nieuws! Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven.

 • Aanvangslied: Ps. 92:1
 • Votum en groet
 • Ps. 32:1
 • Wet
 • Ps. 32:3 en 4
 • Gebeden
 • Schriftlezingen: Psalm 32 en Markus 2:1-12
 • Lied 493:1, 2 en 5
 • Preek: de vergeving van zonden
 • Lied 490:1, 2, 3 en 4
 • Gebed
 • Ps. 31:17
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten