Liturgie van de dienst op zondag 16 juli 2023 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Handelingen 2:41-47; Efeze 4:1-16

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagavond 16 Juli: Over de Kerk.
Het is niet zonder reden dat onze geloofsbelijdenis het artikel over de Kerk plaatst na de belijdenis over de Heilige Geest. De kerk is immers een rechtstreeks gevolg van het werk van de Heilige Geest. We lezen in Handelingen dan ook dat na de uitstorting van de Geest zich een gemeente vormt van mensen rond Jezus Christus. En dat is inmiddels een wereldwijde beweging geworden. Helaas heeft het instituut kerk niet een al te beste naam. Juist daarom is het goed om terug te gaan naar de bron. Daar leren we weer hoe onze Heiland het heeft bedoeld.

 • Aanvangslied: Ps. 147:1
 • Votum en groet
 • Lied 230:1, 2 en 3
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 122:3
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Handelingen 2:41-47 en Ef. 4:1-16
 • Ps. 46:3 en 4
 • Preek: de ideale kerk.
 • Lied 452:1, 2 en 5
 • Gebeden
 • Ps. 150:1 en 3
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten