Liturgie van de dienst op zondag 9 juli 2023 om 18:30 uur

Voorganger: Ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Johannes 14:15-31

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zoals afgelopen zondag al vermeld, wil ik de komende zondagen verder gaan met de serie het ABC van het christelijk geloof. U begrijpt dat ik niet alles meer kan behandelen, wat ik in deze serie voor ogen had. Rest mij slechts enkele thema’s met u te behandelen.

Zondagavond 9 juli staan we stil bij het werk van de Heilige Geest. Ik weet nog niet precies welk gedeelte we gaan lezen, waarschijnlijk een gedeelte uit Johannes 14-16. Dit is de toespraak die de Heere Jezus heeft gehouden vlak voor Zijn sterven. In dit gedeelte leert de Heiland ons uitgebreid over het werk van de Heilige Geest.

 • Aanvangslied: Ps. 27:1 (Weerklank)
 • Votum en groet
 • Lied 430
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 138:1
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Johannes 14:15-31
 • Ps. 119:9
 • Preek: ABC christelijk geloof: De Heilige Geest
 • Lied 198:3 en 4
 • Gebeden
 • Ps. 146:8
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten