Liturgie van de dienst op zondag 9 juli 2023 om 09:30 uur

Voorganger: Ds. T.W. van Bennekom, Goes

Lezing: Exodus 31:18 - 32:14; Handelingen 7:30-42

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Intro :Psalm 96:1,3
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 108:1,7
 • Wet des Heeren en hoofdsom
 • Zingen: Psalm 135: 3,9 Weerklank
 • Gebed om opening van het Woord
 • Lezen van de Heilige Schrift: Exodus 31: 18 (laatste vers) en Exodus 32 : 1-14 en Handelingen 7:30-42
 • Zingen: Psalm 106:3,11,13
 • Verkondiging: Kerntekst Exodus 32: 14
 • Zingen: Psalm 105: 3,5,6
 • Dankgebed voorbede
 • Dienst der offeranden
 • Zingen: Weerklank 281:2, 4
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten