Liturgie van de dienst op zondag 2 juli 2023 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Joh. 1:1-18 en 1 Kor. 6:12-20

Bediening Heilige Doop

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Aanvangslied: Ps. 8:1, 2 en 4
 • Votum en groet
 • Lied 284
 • Wet
 • Lied 555 (terwijl kinderen binnenkomen)
  • Lezing formulier
  • Zingen: Ps. 134:3
  • Gebeden
  • Bij weggaan van de kinderen Ps. 87:4
 • Schriftlezing: Joh. 1:1-18 en 1 Kor. 6:12-20
 • Ps. 110:1, 2 en 3
 • Preek: Jezus, Gods eniggeboren Zoon en onze Heer.
 • Ps. 72:11
 • Gebed en voorbede
 • Lied 419
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten