Liturgie van de dienst op zondag 25 juni 2023 om 18:30 uur

Voorganger: ds. A. Jonker, Putten

Lezing: EzechiŽl 37

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Zingen: Psalm 100 : 1 , 3
 • Votum en groet
 • Zingen: Lied 273 : 1 ,2 , 3
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Lied 427 : 1
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezing: Ezech. 37
 • Collecte
 • Zingen: Psalm 137 : 1 , 2
 • Tekstlezing: Ezech. 37 : 14
 • Preek
 • Zingen: Psalm 69 : 14
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zingen: Psalm 117
 • Zegen van de HEERE

Naar het overzicht van de kerkdiensten