Liturgie van de dienst op zondag 18 juni 2023 om 18:30 uur

Voorganger: ds. J.A. Brussaard

Lezing: Handelingen 18:24-19:7

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 1. Welkom en mededelingen
 2. Lied 276: 1, 2 en 3 (De vreugde voert ons naar dit huis)
 3. Stil gebed
 4. Votum en groet
 5. Psalm 106: 1 en 26
 6. We belijden het geloof
 7. Psalm 65:4
 8. Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 9. Schriftlezing: Handelingen 18:24-19:7
 10. Psalm 143: 6 en 10
 11. Verkondiging n.a.v. Handelingen 19:2
  Thema:  Een aparte vraag..., of toch niet?
 12. Lied 195:1 (Heilige Geest van God) - we zingen het 2x
 13. Dankgebed en voorbeden
 14. Collecten
 15. Psalm  150:1
 16. Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten