Liturgie van de dienst op zondag 18 juni 2023 om 09:30 uur

Voorganger: ds. F.J.K. van Santen, Leusden

Lezing: Genesis 32

Kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 1. Inleidend orgelspel
 2. Welkom en afkondigingen door de kerkenraad
 3. We zingen als intro´tus Psalm 122 : 1, 3
 4. Votum en groet
 5. We zingen Psalm 84 : 2, 4
 6. Wetslezing
 7. We zingen Psalm 51 : 2
 8. Gebed (wij bidden om Gods hulp bij het lezen uit de Bijbel)
 9. We lezen uit de Bijbel
  Genesis 32 : vers 1 tot en met 13
  Genesis 32 : vers 22 tot en met 32
  Aandachtspunten
  1. Jacob kijkt omhoog
  2. Jacob kijkt naar binnen
  3. Jacob kijkt vooruit

 10. We zingen Psalm 46 : 1, 4, 6
 11. Verkondiging
 12. We zingen Lied 429 : 1, 2, 4
 13. Dankgebed en voorbede
 14. We zingen als slotlied Psalm 135 : 2, 3
 15. Zegen
 16. Uitleidend orgelspel

Naar het overzicht van de kerkdiensten