Liturgie van de dienst op zondag 11 juni 2023 om 09:30 uur

Voorganger: ds. A.J. Kunz, Katwijk aan Zee

Lezing: Jesaja 63 : 15 64 : 4; Romeinen 8 : 11-17

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Votum en groet
 • Zingen: psalm 84 : 1
 • Wetslezing
 • Zingen: gezang 201 : 1, 2 en 3
 • Genadeverkondiging
 • Zingen: gezang 201 : 4, 5 en 6
 • Gebed om de opening van het Woord
 • Schriftlezingen: Jesaja 63 : 15 64 : 4; Romeinen 8 : 11-17
 • Zingen: psalm 68 : 3 en 10
 • Tekstlezing: Romeinen 8 : 15
 • Verkondiging
 • Zingen: psalm 103 : 3 en 5 (Weerklank)
 • Dankgebed, voorbeden en Onze Vader
 • Collecte
 • Zingen: psalm 25 : 6
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten