Liturgie van de dienst op zondag 4 juni 2023 om 18:30 uur

Voorganger: prop. W. Koelewijn, Leusden

Lezing: Mattheüs 25:31-46; Jacobus 2

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Mededelingen
 • Zingen: Psalm 122:1
 • Votum
 • Zingen: Psalm 122:3
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 48:6
 • Gebed om de verlichting door de Geest
 • Schriftlezing: Mattheüs 25:31-46; Jacobus 2
 • Zingen: Psalm 86:6
 • Preek
 • Zingen: Lied 455: 1, 2 en 4
 • Gebed en voorbede
 • Aankondiging collecte
 • Zingen: Lied 357
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten