Liturgie van de dienst op zondag 4 juni 2023 om 09:30 uur

Voorganger: ds. M.C. Stehouwer

Lezing: Efeze 1: 1 t/m 14

Kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de morgendienst van 4 juni beginnen we samen met luisteren naar Gods Woord uit de brief aan de gemeente van Efeze. We worden onderwezen in en gestimuleerd tot een lofzang, alle rede om samen te komen in een eredienst voor onze God. We lezen in deze dienst uit Efeze 1: 1 t/m 14. Tot voorbereiding op het werk van de Geest in deze samenkomst is het goed om dit gedeelte vooraf biddend te lezen.

 • Voorzang Psalm 68: 16
 • Stil gebed
 • Votum & Groet
 • Zingen Psalm 145: 1, 3 en 7
 • Wetslezing
 • Zingen Psalm 86: 3 en 8
 • Gebed
 • Schriftlezing Efeze 1: 1 t/m 14
 • Zingen Psalm 33: 1, 6 en 11
 • Verkondiging
 • Zingen Lied 461
 • Dankgebed, voorbede
 • Zingen Lied 11: 1 en 4
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten