Liturgie van de dienst op Eerste Pinksterdag 28 mei 2023 om 18:30 uur

Voorganger: ds. M.C. Stehouwer

Lezing: Romeinen 8: 1 t/m 17

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de avonddienst luisteren we samen naar Gods Woord uit Romeinen 8: 1 t/m 17. Elke gelovige in Christus mag na die allereerste Pinksterdag weten van de vervulling met de Heilige Geest. Maar wat betekend dit nu voor de praktische levenswandel van een christen?

 • Voorzang Lied 192
 • Stil gebed
 • Votum & Groet
 • Zingen Psalm 119: 3
 • Gebed
 • Schriftlezing Romeinen 8: 1-17
 • Zingen Lied 419
 • Verkondiging
 • Zingen Psalm 146: 1, 3 en 8
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen Psalm 87
 • Dankgebed, voorbede
 • Zingen Psalm 84: 4 en 6
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten