Liturgie van de dienst op zondag 21 mei 2023 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Openbaring 21 tot 22:5

Kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op zondagmorgen 21 mei willen we de serie over Openbaring afsluiten. En we doen dat met het prachtige visioen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De beelden tuimelen over elkaar in Openbaring 21 en 22 om iets van de grootsheid van deze toekomst weer te geven. Het is nauwelijks in woorden uit te drukken.
Als we toch eens wat meer zouden beseffen wat een geweldige toekomst de gelovigen te wachten staat, dan zouden we toch wat anders in dit leven staan. We zouden gewoon ons dagelijks werk doen, maar we maken er niet het één en al van, omdat er mooiere dingen aanstaande zijn. We zouden elkaar wat minder bevechten op randzaken, want straks wordt alles wel opgelost. We zouden kracht ondervinden in moeilijke tijden, wetend dat het lijden van deze tijd uiteindelijk niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden.
Maar we zijn mensen. En we zitten vaak met huid en haar geklonken aan deze wereld. Het is nog een hele kunst om onze taak en roeping in deze wereld met vreugde te mogen doe, terwijl we tegelijkertijd weten van een schitterende toekomst. We lezen in deze samenkomst Openbaring 21, maar ik betrek hoofdstuk 22 er ook bij.

 • Aanvangslied: Ps. 93:1
 • Onze hulp en groet
 • Ps. 84:1 en 2
 • Wet
 • Ps. 84:3
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Openbaring 21 tot 22:5
 • Lied 223
 • Preek: Heimwee naar de toekomst
 • Lied 212
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 43:3 en 4
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten