Liturgie van de dienst op zondag 14 mei 2023 om 18:30 uur

Voorganger: ds. M.C. Stehouwer

Lezing: Handelingen 20: 17 t/m 38

Viering Heilig Avondmaal en dankzegging

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de avonddienst op 14 mei luisteren we samen met een dankbaar hart naar Gods Woord uit Handelingen 20. Hier lezen we over het laatste letterlijke contact van Paulus met de mensen uit Efeze voordat hij zijn brief naar deze gemeente zal gaan schrijven. Lees het in de voorbereiding op deze zondag alvast maar eens door. Welke hoop is er gelegen in het heilsfeit dat Jezus Zijn gemeente gekocht heeft met Zijn eigen bloed?

 • voorzang Psalm 65: 2
 • Stil gebed
 • Votum & Groet
 • Zingen Lied 161
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen Lied 486: 1 en 4
 • Formuliergebed
 • Zingen Psalm 23: 1 en 3 (tijdens uitreiken van brood en wijn)
 • Na de bediening lezen 1 Joh. 1: 9- 2:2 + zingen Psalm 68: 5 en 17
 • stil gebed
 • Lezing slot: lofprijzing formulier
 • Dankgebed (Formulier) + gebed om opening van Woord en verlichting met Heilige Geest
 • Schriftlezing Handelingen 20: 17 t/m 38
 • Zingen Psalm 100
 • Verkondiging
 • Zingen Psalm 16: 3 en 6
 • Dankgebed, voorbede + Onze Vader
 • Zingen Psalm 22: 13 en 16
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten