Liturgie van de dienst op zondag 14 mei 2023 om 09:30 uur

Voorganger: ds. M.C. Stehouwer

Lezing: Handelingen 19: 24 t/m 40

Viering Heilig Avondmaal

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op zondag 14 mei nodigt onze Heere en Heiland iedere oprechte gelovige uit Zijn lijden en sterven tot verzoening van zonden te gedenken; “doe dat tot Mijn gedachtenis”. De tekenen van brood en wijn mogen ons geloof versterken. “zo nam het Woord van de Heere met kracht toe en werd sterker”. In de morgendienst luisteren we naar Gods Woord uit Handelingen 19: 24 t/m 40. Niet eenzaam zal ik verder gaan, want in Hem is nieuwe kracht. Hoe zwaar mijn leven hier ook is, het is door Hem volbracht!

 • voorzang Lied 438: 1
 • Stil gebed
 • Votum & Groet
 • Zingen Lied 438: 2 en 3
 • Wetslezing
 • Zingen Psalm 119: 32
 • Gebed
 • Schriftlezing Handelingen 19: 24 t/m 40
 • Zingen Lied 564
 • Verkondiging
 • Zingen Psalm 116: 4 en 7
 • Lezing tweede deel formulier om Heilig Avondmaal te houden + formuliergebed
 • Zingen Psalm 65: 1 en 3 (bij uitreiken van brood en wijn)
 • Na de bediening lezen 1 Joh. 1: 5-9 + zingen Psalm 9: 1 en 2
 • stil gebed
 • Formulier - Dankgebed, voorbede + Onze Vader
 • Zingen Psalm 146: 1 en 8
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten