Liturgie van de dienst op zondag 7 mei 2023 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Openbaring 20

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Aanvangslied: 96:6
 • Onze hulp en groet
 • Ps. 96:7, 8 en 9
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 98:4
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Openbaring 20
 • Ps. 72:6
 • Preek: Het laatste oordeel
 • Lied 216:1, 2, 3 en 4
 • Gebeden
 • Lied 216:5, 6 en 7
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten