Liturgie van de dienst op zondag 7 mei 2023 om 09:30 uur

Voorganger: ds. M.C. Stehouwer

Lezing: Handelingen 19: 13 t/m 23

Voorbereiding Heilig Avondmaal; kinderbijbeluur

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op 7 mei bereiden wij ons in de morgendienst voor op de bediening van het Heilige Avondmaal zondag 14 mei. Samen met de jonge lidmatenkring van het vorige seizoen mochten we al ontdekken dat het delen en spreken met elkaar over de avondmaalsviering opbouwen en verrijkend is. Ga bewust met elkaar in gesprek hierover, bid en leef met verlangen toe naar de tafel van de Heer, Hij die voor zondaren Zijn lichaam en bloed gaf en nu leeft tot in alle eeuwigheid!

 • Voorzang Psalm 24: 4
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen Psalm 79: 4
 • Lezing eerste deel formulier ter voorbereiding op de viering Heilig Avondmaal
 • Zingen Lied 594
 • Gebed
 • Schriftlezing Handelingen 19: 13 t/m 23
 • Zingen Psalm 35: 1 en 13 (Weerklank)
 • Verkondiging
 • Zingen Psalm 140: 1, 7 en 13
 • Dankgebed, voorbede
 • Zingen Lied 445
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten