Liturgie van de dienst op zondag 30 april 2023 om 09:30 uur

Voorganger: ds. M.C. Stehouwer

Lezing: Handelingen 19: 1 t/m 12

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

In de serie over de gemeente in Efeze gaan we zondagmorgen 30 april verder met luisteren naar Gods Woord uit Handelingen 19.

 • Voorzang Psalm 143: 10
 • Stil gebed
 • Votum & Groet
 • Zingen Gezang 56
 • Wetslezing
 • Zingen Psalm 119: 3 en 9
 • Gebed
 • Schriftlezing Handelingen 19: 1 t/m 12
 • Zingen Psalm 118: 13 en 14
 • Verkondiging
 • Zingen Psalm 71: 4, 12 en 17
 • Dankgebed, voorbede
 • Zingen Gezang 192
 • Zegen
 • Zingen Wilhelmus : 1 en 6

Naar het overzicht van de kerkdiensten