Liturgie van de dienst op zondag 23 april 2023 om 18:30 uur

Voorganger: ds. M.C. Stehouwer

Lezing: Handelingen 18

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagavond 23 april hopen we samen een begin te maken aan een nieuwe serie preken over hoe de Heere heeft gesproken en wat Hij heeft gedaan in de gemeente te Efeze. We starten op deze zondag met het luisteren naar Gods Woord uit Handelingen 18.

 • Voorzang Psalm 17: 3
 • Stil gebed
 • Votum & Groet
 • Zingen Psalm 139: 14
 • Gebed
 • Schriftlezing Handelingen 18
 • Zingen Psalm 18: 9 en 15 (Weerklank)
 • Verkondiging
 • Zingen Psalm 67
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen Gezang 365: 1, 2, 4 en 6
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen Psalm 145: 6 en 7
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten