Liturgie van de dienst op Goede vrijdag 7 april 2023 om 10:00 uur

Voorganger: ds. M.C. Stehouwer

Lezing: Lukas 23: 44-48

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op de Goede Vrijdag 7 april luisteren we in de morgendienst samen met de kinderen naar het laatste avondgebed van de Heere Jezus. Voordat de Zoon van God onze doodsslaap gaat slapen bid Hij Psalm 31. Lees het als ouders samen met je kind Lukas 23: 44-48.

 • Voorzang Op toonhoogte 350 - "Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha"
 • Stil gebed
 • Votum & Groet
 • Zingen Psalm 25: 1 (Weerklank)
 • Gebed
 • Schriftlezing Psalm 31: 1 t/m 9 en Luk. 23: 44-46
 • Zingen Lied 580
 • Verkondiging
 • Zingen Op Toonhoogte 353 "Jezus, ik wil u bedanken"
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen Psalm 116 vers 1 en 11
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen Psalm 75: 1
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten