Liturgie van de dienst op Palmzondag 2 april 2023 om 18:30 uur

Voorganger: ds. M.C. Stehouwer

Lezing: Psalm 22

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondag 2 april, de 7e lijdenszondag, luisteren we samen in de avonddienst naar Gods Woord uit Psalm 22. Deze bekende lijdenspsalm heeft een duidelijk keerpunt. Is u dat ook al eens opgevallen? Lees de Schrift maar na ter voorbereiding op dat moment dat de Heere tot de gemeente spreekt.

 • Voorzang Psalm 52: 7
 • Stil gebed
 • Votum & Groet
 • Zingen Psalm 22: 1 en 4
 • Gebed
 • Schriftlezing Psalm 22
 • Zingen Psalm 22: 8 en 9
 • Verkondiging
 • Zingen Psalm 22: 12, 14 en 16
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen Lied 378
 • Dankgebed en voorbede
 • Zingen Psalm 72: 6 en 10 (Weerklank)
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten