Liturgie van de dienst op Palmzondag 2 april 2023 om 09:30 uur

Iedereen is van harte welkom in de dienst. De diensten worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl.

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Openbare geloofsbelijdenis

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Op zondag 2 april hopen broeders en zusters het geloof in Christus te belijden. Natuurlijk is dat een zaak van het hart, maar het is ook mooi dat dit openlijk in het midden van de gemeente wordt herhaald. Iedereen kan en mag daar getuige van zijn. De komende tijd worden de persoonlijke gesprekken gevoerd met de kandidaten. Dinsdag 28 maart is de aannemingsavond. In een volgend kerkblad zullen de namen bekend worden gemaakt die belijdenis zullen gaan doen. Bid voor hen!

Collecte

  • Sinds 3 juli collecteren we weer in de kerk. Lees het nieuwsbericht hierover.
  • Geven via de kerkapp heeft de voorkeur.
  • Wanneer u geeft via de collectezakken bij de uitgang, willen we u vragen zoveel mogelijk te geven met collectebonnen.
  • QR code digiaal collecterenU kunt ook geven door te klikken op deze link of door met uw telefoon de hiernaast staande QR-code te scannen.

Naar het overzicht van de kerkdiensten