Liturgie van de dienst op zondag 19 maart 2023 om 18:30 uur

Voorganger: ds. M.C. Stehouwer

Lezing: Psalm 27

vijfde lijdenszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondag 19 maart luisteren we in de avonddienst samen naar Gods Woord uit Psalm 27. De Heere Jezus leefde intens vanuit het Woord van Zijn hemelse Vader. De Psalmen kwamen op allerlei momenten in Zijn leven ter “sprake” wel heel in het bijzonder in Zijn lijden en sterven tot verzoening van zonden.

 • Voorzang Psalm 27: 7
 • Stil gebed
 • Votum & Groet
 • Zingen Psalm 84: 1 en 2
 • Gebed
 • Schriftlezing Psalm 27
 • Zingen Weerklank Psalm 130: 3 en 4
 • Verkondiging
 • Zingen Lied 460
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen Psalm 77: 7 en 8
 • Dankgebed, voorbede
 • Dienst der offeranden
 • Zingen Lied 472
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten