Liturgie van de dienst op zondag 19 maart 2023 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Johannes 13 : 1-20

vijfde lijdenszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Zondagmorgen 19 maart wil ik verder gaan met Johannes 13. Het is een gedeelte met bijzonder veel inhoud. Afgelopen zondag heb ik de persoon van Christus belicht en de kracht van Zijn liefde. Tenslotte zagen we ook dat dit voor ons een voorbeeld is. We zijn niet geroepen elkaar de oren te wassen, maar de voeten. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, schrijft de apostel in Filippenzen 2:5. Komende zondag zullen we vooral stilstaan bij de diepere betekenis van de reiniging. Want wat Christus hier doet, is niet zomaar een voorbeeld; het is vol van betekenis. Petrus die het aanvankelijk niet ziet zitten dat Christus hem de voeten wast, krijgt te horen: Als ik u niet was, hebt u geen deel met Mij. Die woorden zijn veelzeggend.

 • Aanvangslied: Ps. 145:1
 • Votum en groet
 • Ps. 145:2 en 3
 • Wet
 • Lied 487
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Johannes 13:1-20
 • Ps. 51:4 en 5
 • Preek: reinheid
 • Lied 154:1 en 3
 • Gebed en voorbede
 • Ps. 71:17
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten