Liturgie van de dienst op zondag 26 februari 2023 om 18:30 uur

Voorganger: ds. A. J. Zoutendijk, Utrecht

Lezing: Lucas 9: 43-50

tweede lijdenszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

 • Voorzang: Gezang 447 vers 1,2
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 63 vers 2
 • Apostolische Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Psalm 71 vers 10,11
 • Gebed
 • Schriftlezing: Lucas 9: 43-50
 • Zingen: Psalm 25 vers 4,5
 • Preek
 • Zingen: Lofzang van Maria vers 3,5
 • Collecte
 • Dankgebed
 • Zingen: Gezang 144 vers 1,2,4
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten