Liturgie van de dienst op zondag 19 februari 2023 om 09:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoeff

Lezing: Psalm 116

Viering Heilig Avondmaal, eerste lijdenszondag

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Komende zondag mogen we als gemeente weer de tekenen van brood en wijn ontvangen. En we ontvangen dat uit de handen van Christus. Hij is de Gastheer aan tafel. Hij is uiteindelijk Degene die nodigt, die ons het voedsel en de drank geeft voor het eeuwige leven. Wat een wonder is dat! Hij weet als geen ander wat wij mensen ten diepste nodig hebben. Laten we dan met geloof komende zondag deze tekenen uit Zijn handen ontvangen.
We denken in deze samenkomst verder na over Psalm 116. Vooral die woorden waarin de dichter zijn dankbaarheid uitdrukt richting God vanwege Zijn verlossend handelen. Hoe moet je je dankbaarheid uitdrukken? Het is zo groot wat God gedaan heeft. Het antwoord van de dichter is: Ik zal de beker der verlossingen opnemen. Met andere woorden: Dankbaarheid voor de verlossing, is die verlossing aanvaarden!

 • Aanvangslied: Ps. 63:1
 • Votum en groet
 • Ps. 63:2 en 3
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Psalm 116
 • Ps. 56:5 en 6
 • Preek
 • Ps. 116:7, 8 en 9
 • Lezing formulier
  Zingen (terwijl de Tafel in gereedheid wordt gebracht): Ps. 65:2
  Terwijl brood en wijn worden opgehaald: Lied 152
  Viering
  Lofprijzing uit formulier 
 • Ps. 116:10 en 11
 • Gebed en voorbede
 • Lied 423
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten