Liturgie van de dienst op zondag 5 februari 2023 om 18:30 uur

Voorganger: ds. G.C. Bergshoef

Lezing: Galaten 2:15-21

De gezangen in deze liturgie worden gezongen uit de liedbundel Weerklank, tenzij anders is aangegeven.

Komende zondagavond lezen we nogmaals Galaten 2. In de vorige preek stond ik stil bij Paulus’ woorden naar aanleiding van het conflict met Petrus. Dat was niet zomaar een conflict, er stond nogal wat op het spel. Niets minder dan de rechtvaardiging door het geloof. We worden niet gered op grond van onze prestaties, maar door het geloof in Christus. Daarbij is het niet meer van belang of je jood of heiden bent, zwart of blank, man of vrouw. Overigens kun je hieruit niet zomaar de conclusie trekken dat dus vrouwen in het ambt mogen (vergelijk maar wat de apostel hierover zegt in 1 Timotheus 2:12). Waar het de apostel omgaat is dat in Christus iedereen gelijkwaardig is (niet gelijk). Dat vindt zijn hoogtepunt in het slot van Galaten 2, waar de apostel zegt: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.”

 • Aanvangslied: Ps. 31:1
 • Votum en groet
 • Ps. 31:2, 3 en 4
 • Geloofsbelijdenis
 • Ps. 149:1
 • Gebeden
 • Schriftlezing: Galaten 2:15-21
 • Lied 149:1 en 2
 • Preek
 • Lied 422
 • Gebeden
 • Ps. 97:7
 • Zegen

Naar het overzicht van de kerkdiensten